ვიდეოგაკვეთილები: სოციალური მეწარმეობა

სოციალური მეწარმეობის ვიდეო გაკვეთილები შემოთავაზებულია დელავერის უნივერსიტეტის პროგრამის ფარგლებში "Horn program in Enterpreneurship". ვიდეოების ტექსტები ნათარგმნია პროექტის სოციალური მეწარმეობისა და STEAM-ის კომბინირებული ქართული პლატფორმა უფროსკლასელებისთვის" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ გაცემული გრანტით 2020 წლის საგრანტო კონკურსის (I თემატური მიმართულება: გრძელვადიანი და განმეორებითი შედეგების მომტანი მდგრადი პლატფორმის შექმნა და არაფორმალური განათლების გზით ახალგაზრდებში კომპეტენციების განვითარება) ფარგლებში. თითოეულ ვიდეოს მოსდევს ტექსტი ქართულად. ეს ვიდეოები დაგეხმარებთ უკეთ გაიგოთ სოციალური მეწარმეობის არსი და წარმატებით იმუშაოთ სოციალური საწარმოს იდეიდან პროექტის დაწერამდე.


სესია 1. რა არის სოციალური მეწარმეობა? სესია 2. ავი პრობლემები და დიდი გამოწვევები. სესია 3. სოციალური მეწარმეობის პროცესი და გამოწვევები. სესია 4. გადაწყვეტილების შექმნა და შეფასებასესია 5. სოციალური ზემოქმედების ბიზნეს მოდელები
ვიდეო ქართული ტიტრებით.სესია 6. ბენეფიციარები და გადამხდელები
ვიდეო ქართული ტიტრებით.